ACRONIS FOUNDATION ИЗГРАЖДА НОВО УЧИЛИЩЕ В КАМБОДЖА, ПРЕДОСТАВЯ БЕЗОПАСНОСНА СРЕДА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 500 ДЕЦА