WWF: всеки може да помогне за спиране на злоупотребите в горите