WWF: Климатичните промени правят света все по-опасно място за хората