Вива Кредит обединява брандовете си за онлайн кредити „Mmoney“ и заемите с ипотека „Обезпечени кредити – ОК“ под търговското си наименование