В доклад за повторна употреба на отпадъци БСК представи ползите от проект SWAN