Успели личности съставиха обществен съвет на Фонд „Математика на бъдещето”