„Ти и Lidl за по-добър живот“ с признание от Българското дружество за връзки с обществеността