Технологиите на Dell осигуряват хиперконвергентно инфраструктурно сертифициране за платформата SAP HANA®