Свободни вътре – затворниците на училище по прошка