Столична община подписва споразумение за сътрудничество в областта на иновациите с Клийнтех България и InnoEnergy