Семинар за тенденциите в кариерното ориентиране се проведе в ПУ