РАПАНЪТ във Варна вече е под постоянно видеонаблюдение