Представяне на първата италианска „Ферма на бъдещето“ на Байер