ПРЕМИЕРА – „Борба за живот“( „Dying to Live“) по The Medical Channel