Официално бе открита обновената детска градина „Рада Войвода“ в град Велико Търново