Община Свиленград реализира поредния проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради