Община Родопи дава пример за инфраструктурно развитие