Община Мездра приключва проекта за енергийно обновление на сградата на общинската администрация