Община Лом организира информационен ден за оповестяване началото на проект „Обновени градски пространства в град Лом“