Община Дупница открива нов Център за настаняване от семеен тип за деца