Наталия Футекова е избрана за заместник-председател на БАИТ