Министерство на околната среда и водите организира 5 срещи-консултации