Магистратура по бизнес софтуер разкрива последните тенденции в развитието на ERP системите