Кариерно развитие и нови възможности в "Ден на кариерата" и участието на над 10+ частни образователни институции, членове на БАЧУ