Избрани са 15-те победители от конкурса на „Умници гладници“