Инвестицията в държавни ценни книжа вече е възможна за крайни потребители