ИКЕА България стартира пилотен проект за доставки на клиентски поръчки с нулеви въглеродни емисии