ИАОС отчита изпълнението на проекта за надграждане на геоинформационната система по управление на водите