Хроники на квартала: Между хаоса и спокойствието: филм, създаден от младежи