Благотворителна изложба и концерт на ученици събра 1080,28 лева за залесяване на квартал Младост