България планира да добива 20 GW енергия от възобновяеми източници до 2050 г.