Българите са сред най-активните потребители на дигитални услуги за ежедневни нужди в ЦИЕ