Бъдещето на PVC и алуминиевата дограма: Анализ на нововъзникващите тенденции и иновации в техниките и материалите