BILLA дарява иновативни четящи устройства на Съюза на слепите в България