Американска търговска камара в България започна Партньорство за образование с два български университета