Три онлайн събития ще запознаят деца и младежи с музикалното програмиране, в рамките на Европейска седмица на програмирането