ПЪТ КЪМ СЛАВАТА 2021 СЪБРА УЧАСТНИЦИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА