Камелия Тодорова с лятно издание на проекта „Вечната музика“