Дарина Златкова: „Наблюдава се завръщане към фолклора, а той ни носи силата от поколенията преди нас“