Млад български фотограф с отличие на XXII семинар по фотография и журналистика в Испания