Култивиране на позитивно мислене и изграждане на устойчивост в лицето на предизвикателствата