Фотографският конкурс „Redline Challenge“ на Canon се провежда за трета година