Близо 200 деца от Видин, Ловеч и Габрово учат жестов език чрез театър