31-вите Дни на японската култура представят уникална съвместна изложба за икебана и хайга в София