10 от каналите на SPI вече са налични и в мрежата на NET1