Засади дръвче - включи се в доброволческата инициатива на NET1 „Заедно за зелена Дружба“!