МОЖЕ ЛИ ДОСТЪПЪТ ДО ПАЗАРА НА 5G МЕЖДУ КИТАЙ И ЕС НЯКОГА ДА БЪДЕ ЧЕСТЕН И СПРАВЕДЛИВ?