Специални медицински грижи за активно спортуващите ученици в Пловдив