След 2 години неуспешно лечение и загуба на палец Христо намери своя ангел спасител