Organon – нова компания за женско здраве, стартира операции